Ergotherapeut

Ergotherapeut

Mensgericht - Sociaal
Onderzoekend
Max.4 jaar na mijn humaniora
Normaal

Hoe ziet de job eruit?
Je begeleidt mensen van alle leeftijden in het terugwinnen, verbeteren en/of in stand houden van hun functioneren in hun leer-, leef-, werk- en ontspanningssituaties. Samen met de patiënt bekijk je wat de problemen zijn tijdens de dagelijkse activiteiten. Je stelt een aangepast programma op waarbij je rekening houdt met de wensen van de patiënt. Hierbij beoog je een zo groot mogelijke zelfstandigheid van de patiënt in alle activiteiten van het dagelijkse leven. Mogelijke behandelingen zijn: het opnieuw aanleren van handelingen zoals het oefenen van het zelfstandig aankleden, het anders aanleren van handelingen zoals bijvoorbeeld zittend koken of het leren omgaan met hulpmiddelen.

Het geven van advies in verband met het aanpassen van de woon-en werkomgeving behoort tot je takenpakket. Ook zorg je voor een zinvolle en creatieve vrijetijdsbesteding voor personen die omwille van ziekte, handicap of ouderdom voor een korte of lange periode niet deelnemen aan het arbeidsleven. Je rapporteert aan de behandelende arts en je neemt deel aan het patiëntenoverleg. Verder overleg je met deskundigen buiten de instelling over aanpassingen en voorzieningen voor mensen met een handicap.

Met wie werk je samen?
Je werkt samen met andere hulpverleners zoals de arts, andere therapeuten, opvoeder/begeleiders en de verpleegkundige.

Wanneer werk je?
Je werkt overdag en tijdens de kantooruren. Als zelfstandige werk je vaak op afspraak.

Voor wie werk je?
Je richt je op het weer mogelijk maken van dagelijkse handelingen bij mensen die door ziekte of handicap een lichamelijke beperking hebben opgedaan.

x


Proeven van de praktijk? Een dag meelopen in een organisatie?