Ict-medewerker

Ict-medewerker

Praktisch
Max.4 jaar na mijn humaniora
Knelpuntberoep

Hoe ziet de job eruit?
Je zorgt voor de dagelijkse PC-support, het onderhoud van het netwerk en het serverpark. Een belangrijk deel van je dagtaak bestaat erin ondersteuning (opvolging, onderhoud, opzet, configuratie) te bieden en de werking van de diverse applicaties te verduidelijken aan de verschillende eindgebruikers: artsen, verpleegkundigen, paramedici, ... Je werkt bijvoorbeeld ook mee aan het configureren en onderhouden van het elektronische patiëntendossier.

Met wie werk je samen?
Je werkt samen met andere informatici en de netwerkbeheerder.

Wanneer werk je?
Je werkt overdag en je hebt meestal regelmatige werkuren. In bepaalde omstandigheden wordt flexibiliteit verwacht, zoals in geval van storingen, aanpassingen aan de installaties of bij vernieuwingswerken.

Voor wie werk je?
Dit is sterk afhankelijk van de organisatie waar je werkt. Door de ondersteuning die jij biedt, maak je het de medewerkers van de organisatie mogelijk hun werk goed uit te voeren en op te volgen.

x