Opvoeder/begeleider

Opvoeder/begeleider

Mensgericht - Sociaal
Artistiek
Snel aan het werk!
Max.4 jaar na mijn humaniora
Normaal

Hoe ziet de job eruit?
Je begeleidt mensen die niet (meer) zelfstandig kunnen functioneren. Dit kan verschillende oorzaken hebben: een lichamelijke of geestelijke handicap, ouderdom, psychische problemen of externe factoren. Ook jongeren met een problematische opvoedingssituatie kan je tijdens je carrière helpen. Dit is zo als je in de bijzondere jeugdzorg werkt. Je begeleidt hen in hun thuissituatie, in een instelling of in het internaat waar ze verblijven. Je creëert er een prettige sfeer zodat ze er zich thuis voelen en stimuleert hen om zoveel mogelijk dingen zelfstandig te doen. Zo begeleid je hen om hun vrije tijd nuttig in te vullen, bijvoorbeeld door eens een reis te maken. Ook leer je hen op een goede manier met relaties om te gaan.

De bewoners in een instelling leven vaak samen in een leefgroep. Daarom is het belangrijk dat jij graag met groepen werkt en daarin goed je aandacht kan verdelen. Samen met collega's werk je een begeleidingsplan uit. Je verricht ook administratieve en organisatorische taken en onderhoudt contact met het sociale netwerk van de bewoners in de instelling. Je bent altijd oplettend en alert, zodat je eventuele problemen tijdig kan signaleren aan de hoofdopvoeder.

Met wie werk je samen?
Je kan als opvoeder terecht in (semi-)residentiële instellingen of in ambulante diensten. Voorbeelden van instellingen zijn internaten, centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning, thuisbegeleidingsdiensten, psychiatrische instellingen, ... Je collega-opvoeders zijn de eersten met wie je samenwerkt, maar ook met de hoofdbegeleider, de coördinator of de directie werk je nauw samen. Na enkele jaren werkervaring  en het volgen van de juiste cursussen kan je zelf ook doorgroeien naar één van die functies.

Wanneer werk je?
Als opvoeder werk je vaak in ploegen. In internaten en residentiële instellingen verblijven de bewoners immers ook 's nachts. Het hangt er dus van af in welke organisatie je werkt of je al dan niet met nachtwerk te maken krijgt. Ook werken in het weekend hoort er zeker bij.

Voor wie werk je?
Je kan met verschillende doelgroepen werken. Zowel kinderen met een beperking, ouderen als gehandicapten van alle leeftjden rekenen op jou hulp als opvoeder/begeleider. Daarnaast sta je ook kinderen en jongeren in een problematische opvoedingssituatie bij, net als hun gezin.

x


Proeven van de praktijk? Een dag meelopen in een organisatie?