Anesthesist

Anesthesist

Conventioneel - De perfectionist
Onderzoekend
Lang studeren is een feest
Normaal
Waar? : 

Hoe ziet de job eruit?
Voor de operatie verdoof jij de patiënt. Ook pijnbehandeling en het verstrekken van intensieve zorgen behoort tot je takenpakket. Door het toedienen van de juiste medicatie zorg je dat de pijn van de patiënt draaglijk is of blijft. Vaak coördineer je ook de afdeling Intensieve Zorgen. Meewerken aan onderzoek naar pijn en pijnbehandeling kan een bijkomende taak zijn.

Naast je werk als anesthesist kan je ook leidinggevende-, bestuurs- of directiefuncties vervullen in het ziekenhuis. Je kan je ook verder specialiseren of hoogleraar worden.

Met wie werk je samen?
Je werkt nauw samen met de dienstdoende arts en verpleegkundigen.

Wanneer werk je?
Omdat niet elke operatie lang op voorhand gepland is, horen afwisselende werkuren bij de job.

Voor wie werk je?
Je werkt in het ziekenhuis en zorgt voor de verdoving en pijnbehandeling van de patiënten.

Opleiding?
Eerst doe je een 3-jarige bachelor en daarna een 3-jarige master. Na deze opleiding specialiseer jij je als geneesheer-specialist-in-opleiding gedurende 5 jaar in de anesthesie en zijn deelgebieden (bijvoorbeeld urgentie en intensieve geneeskunde, behandeling van chronische pijn). Na je specialisatie kan je nog een bijkomende opleiding van één jaar volgen in de intensieve of urgentiegeneeskunde of chronische pijn.
Gedurende je hele loopbaan ben je verplicht jaarlijks een aantal bijscholingen en congressen te volgen.

x