Boekhouder

Boekhouder

Conventioneel - De perfectionist
Max.4 jaar na mijn humaniora
Knelpuntberoep

Hoe ziet de job eruit?
Je registreert cijfermatig de verrichtingen van aankoop en verkoop van producten en diensten, voor bedrijven en organisaties. Je zorgt ervoor dat de belastingen keurig betaald worden, dat lonen en andere bedrijfskosten gestort worden. Ook in ziekenhuizen werken boekhouders. Zij maken er de facturen op en volgen de betalingen op die door de patiënten moeten gebeuren. Ook als er materiaal moet aangekocht worden, zorg jij voor de bankverrichting.

Naast deze alledaagse taken stel je als boekhouder ook regelmatig de wettelijk verplichte verslagen op, zoals de jaarbalans en de resultatenrekening. Je maakt de maandelijkse, 3-maandelijkse en jaarlijkse BTW-aangifte van de organisatie of onderneming op. Je verzamelt en klasseert cijfermateriaal, doet kosten-batenanalyses en geeft advies om het bedrijf of de organisatie zo optimaal mogelijk te beheren. Je werkt in een kantoor en voert je werk uit met behulp van computers die verbonden zijn met een netwerk. Je werkt zelfstandig en geconcentreerd.

Met wie werk je samen?
Je hebt tijdens je werk vaak contact met de diensten en klanten, aan wie je informatie moet doorgeven. Soms ga je ter plaatse bij een klant of een administratieve dienst, zoals de belastingen, een sociaal secretariaat, enz. Dit zijn dus allemaal personen en diensten waarmee je samenwerkt.

Wanneer werk je?
Als boekhouder heb je bijna altijd regelmatige uren.

Voor wie werk je?
Je werkt voor grote organisaties die veel financiële transacties te verwerken hebben, zoals ziekenhuizen, groothandels, sommige woonzorgcentra, farmaceutische bedrijven, etc. Kortom, overal waar veel cijferwerk moet gebeuren en geregistreerd moet worden.

x