Kinderarts

Kinderarts

Mensgericht - Sociaal
Onderzoekend
Lang studeren is een feest
Knelpuntberoep

Hoe ziet de job eruit?
Je onderzoekt en behandelt kinderen. Dat doe je in je eigen praktijk of op de kinderafdeling van een ziekenhuis.Je kan goed overweg met kinderen en hebt veel geduld. Het is immers moeilijker om bij kinderen te vinden wat het probleem juist is. Een volwassene kan zelf zeggen wat hij precies voelt, een kind heeft vaak gewoon pijn. En als je dan al weet wat de klachten juist zijn, moet je nog op zoek naar de oorzaak. Eens je die gevonden hebt, kan de behandeling beginnen. Soms is een medicijn voldoende, soms is een specifieke operatie nodig. In dat geval verwijs je het kind door naar een andere specialist. Je houdt ook de ouders van de kinderen steeds op de hoogte van de behandeling en de toestand van je patiëntjes.

Met wie werk je samen?
Je kent heel wat specialisten in je omgeving, zodat je goed kan doorverwijzen, wanneer dit nodig is. Als je in een ziekenhuis werkt zijn je directe collega's andere dokters en verpleegkundigen. Als je een breuk moet behandelen laat je eerst een foto maken van de breuk door de radioloog.

Wanneer werk je?
Je werkt op afspraak in je eigen praktijk of op vaste tijdstippen in het ziekenhuis. Soms verzorg je in beurtrol met andere kinderartsen de wachtdienst. Dan kan je opgeroepen worden bij een noodgeval.

Voor wie werk je?
Zoals de naam het zegt werk je voor kinderen. Die kinderen zijn tussen nul en achttien jaar. Zij zijn je directe cliënten, maar zoals gezegd werk je natuurlijk ook voor hun ouders.

x