Logopedist

Logopedist

Mensgericht - Sociaal
Onderzoekend
Max.4 jaar na mijn humaniora
Normaal

Hoe ziet de job eruit?
Je behandelt mensen met stem-, spraak-, taal- en leerproblemen. Je observeert en test de cliënt om het probleem en de oorzaak vast te stellen. Op basis van de resultaten stel je een behandelingsplan op dat je met de cliënt of diens ouders bespreekt. Dan ga je één of meerdere keren per week met de cliënt aan de slag. Je behandelt je cliënt zowel in je eigen praktijk, thuis als op school. Hierdoor ben je veel onderweg. De job is heel afwisselend. Mensen met een hoorstoornis laat je zien welke bewegingen ze moeten maken om een klank of woord goed uit te spreken. Cliënten die stotteren leer je spreektechnieken of je probeert het stotteren te laten afnemen. Met kinderen met leerstoornissen oefen je extra of je helpt hen door meerdere stappen te gebruiken.

Geduldig luisteren en opmerkzaam zijn voor hun reacties is de boodschap. Mensen die beter willen presenteren leer je een betere houding, ademhaling en een goed stemgeluid aan. Vaak geef je instructies mee, zodat je cliënt ook thuis verder kan oefenen. Het is ook belangrijk om je eigen stem, spraak en taal te optimaliseren en te streven naar een zo correct mogelijk spraak-, taal- en gehoorvermogen

Met wie werk je samen?
Je werkt vaak alleen met je cliënten, omdat je hun vertrouwen moet winnen. Je kan als logopedist ook terecht in het Hoger Onderwijs in de studiegebieden Onderwijs, Muziek en dramatische kunst als docent voor het aanleren van een correct stem- en spraakgebruik. Als je werkt in het Onderwijs, zijn je collega's uiteraard andere leerkrachten en docenten. Soms worden kinderen naar jou doorverwezen door een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB).

Wanneer werk je?
Je werkt als zelfstandige of in loonverband in een socialprofitorganisatie.je werkt meestal na schooltijd.

Voor wie werk je?
Je cliënten zijn kinderen en volwassenen met stem-, spraak-, taal- en leerproblemen

x