Max.4 jaar na mijn humaniora

Maximum 4 jaar na mijn humaniora

Het gaat hier vooral over opleidingen in het Hoger Beroepsonderwijs of Bacheloropleidingen waarbij je zowel theorie als praktijkervaring opdoet.

Dit zijn beroepen die je binnen het HBO5 of de hogescholen kan leren:

Cultuurfunctionaris

Jij bent de eindverantwoordelijke voor de culturele programmatie in een cultuurcentrum of socioculturele organisatie. Samen met je medewerkers inventariseer je wie je wil bereiken, welk programma je wil aanbieden en wie dit kan verzorgen. Je stelt concrete programmavoorstellen op en verzorgt de culturele promotie.
Ook beleidsondersteunend advies geven behoort tot je takenpakket.

Buurtwerker

Als buurtwerker sta je heel dicht bij de mensen. Je werkt aan de kwaliteit van het leven en het samenleven in de buurt door de mensen te stimuleren om deel te nemen aan allerhande activiteiten. Een buurthuis is hiervoor een prima uitvalsbasis. Je bemant het buurthuis, ontvangt bewoners, organiseert wijkfeesten en buurtmaaltijden. Ook het uitwerken van een kinderwerking, het bedenken van uitstappen voor jongeren en volwassenen en het schrijven van een buurtkrantje behoort tot je takenpakket. Naast zelf initiatief nemen, is ook het ondersteunen van bewonersinitiatieven een belangrijke opdracht.

Prothesist

Je maakt hulpmiddelen die lichaamsdelen vervangen (prothesen), ondersteunen of corrigeren (orthesen). Je gebruikt hiervoor leder, textiel en kunststof. Dit gebeurt voornamelijk machinaal. De afwerking is wel volledig handwerk. Je doet dit aan een aangepaste werkbank. Nauwkeurig meten is heel belangrijk want een steunmiddel op maat mag niet knellen of irriteren.

Apotheekassistent

Je verkoopt geneesmiddelen aan klanten. Hierbij geef je hen uitleg over de werking van het geneesmiddel, de bewaarmethode en mogelijke bijwerkingen. Soms bereid je ook zelf geneesmiddelen. Je maakt bijvoorbeeld een crème of een siroop. Bij het bereiden van geneesmiddelen is nauwkeurig werken belangrijk. Je controleert de binnengekomen bestellingen en ordent deze in de kasten. Ook houd je op de computer de administratie bij.

Administratief medewerker

Je zorgt voor de post, het onthaal en de telefonische contacten in de organisatie.
Vaak ben jij de eerste persoon in de organisatie met wie klanten contact hebben. Je bent eigenlijk het 'gezicht van de organisatie'. Je zorgt soms voor de opmaak van teksten en documenten. Je voert gegevens in op de computer. Het archief houd jij ook in orde. Je volgt de afrekeningen en facturen op. Jouw taken verschillen van organisatie tot organisatie.

Pagina's