Monitor/begeleider in de sociale economie

Monitor/begeleider in de sociale economie

Praktisch
Mensgericht - Sociaal
Snel aan het werk!
Knelpuntberoep

Hoe ziet de job eruit?
Je coördineert de arbeidsactiviteiten in een organisatie uit de sociale economie. Dit kan een beschutte of sociale werkplaats zijn of een initiatief in de lokale diensteneconomie. Je zorgt er mee voor dat de opdrachten in kleine deeltaken verdeeld worden, zodat al je medewerkers een nuttige opdracht hebben. Als monitor zorg je ervoor dat het productieproces vlot verloopt en kan je goed plannen en organiseren. Je geeft je medewerkers aangepaste opdrachten en begeleidt en motiveert hen hierin individueel. Je gaat ook op een goede manier om met conflicten. Voor sommige productieactiviteiten of dienstverlening worden specifieke technische vaardigheden verwacht.

Beschutte werkplaatsen zijn vrij grote organisaties waar de meeste activiteiten plaats vinden op een productieafdeling. Sociale werkplaatsen zijn vaak kleinere organisaties. Daardoor moet je er niet alleen de activiteiten coördineren, maar soms ook de klantencontacten onderhouden. Het kan ook zijn dat je ruimere begeleidingstaken opneemt, ... Initiatieven in de lokale diensteneconomie organiseren allerlei vormen van dienstverlening. Dit meestal als antwoord op lokale maatschappelijke behoeften. Zo kan het gaan om groenonderhoud, een klusjesdienst, kinderopvang, een sociaal restaurant, ... Hier sta je als monitor/begeleider in voor de coördinatie van de dienstverlening, de begeleiding van medewerkers, contacten met klanten, de buurt en andere partners.

Met wie werk je samen?
Je collega's zijn enerzijds de doelgroepwerknemers, mensen die om verschillende redenen (nog) niet op de gewone arbeidsmarkt terecht kunnen. Daarnaast werk je ook samen met je verantwoordelijke directie, maatschappelijk werkers, en uiteraard de klanten voor wie je opdrachten uitvoert.

Wanneer werk je?
Jobs in de sociale economie gaan steeds overdag door. In sommige productieafdelingen is het werk verdeeld over 2 ploegen: een vroege en een late 'shift'. Jij zal als monitor/begeleider dan ook in ploegen werken.

Voor wie werk je?
Jij werkt met en voor meerderjarige personen met een arbeidshandicap, langdurig werkzoekende werklozen, erkende politieke vluchtelingen, en andere mensen die om uiteenlopende redenen (nog) niet in het reguliere arbeidscircuit kunnen meedraaien.

x