Psychologisch assistent

Psychologisch assistent

Onderzoekend
Max.4 jaar na mijn humaniora
Normaal

Hoe ziet de job eruit?
Als psychologisch assistent help je bij het selecteren van medewerkers voor bedrijven of kan je mensen een geschikt beroep helpen kiezen. Daarnaast onderzoek je ook kinderen met leer- en opvoedingsproblemen en mensen met psychische problemen. Je stelt psychologische diagnoses met behulp van test en gesprekken, zowel bij selecties in bedrijven als bij de begeleiding van kinderen en volwassenen.

Je kan geduldig luisteren en je helpt je cliënt om te vertellen wat hij denkt en voelt. Samenwerken met andere hulpverleners is voor jou geen probleem. Het geeft je voldoening om mensen te helpen.

Met wie werk je samen?
Je hebt verschillende collega's zoals maatschappelijk werkers, dokters, ... Dit is afhankelijk van de plaats waar je werkt: je kan in de zorg- en welzijnssector werken, in scholen of voor bedrijven. Ook gevangenissen en centra voor geestelijke gezondheidszorg doen beroep op assistenten in de psychologie. Meestal werk je samen en onder begeleiding van psychologen, pedagogen of psychiaters.

Wanneer werk je?
Je werkuren zijn meestal regelmatig.

Voor wie werk je?
Dit is ook weer afhankelijk van waar je werkt: het kunnen kinderen, jongeren, volwassenen of ouderen zijn.

x