Sociocultureel werker

Sociocultureel werker

Ondernemend
Artistiek
Max.4 jaar na mijn humaniora
Normaal

Hoe ziet de job eruit?
Als sociocultureel werker kom je terecht in verenigingen en vormingsinstellingen, in het jeugdwerk, de basiseducatie, het opbouwwerk of in cultuurcentra en bibliotheken. Je takenpakket is heel gevarieerd en afhankelijk van je opdrachtgever. Soms werk je rond een bepaald thema (vb. milieu of gezondheid), soms voor een bepaalde groep mensen zoals bijvoorbeeld vrouwen of allochtonen. Je krijgt een bepaald doel opgelegd en zet projecten op om dit te bereiken. Jij stelt dan de planning op, bepaalt de prioriteiten, maakt de nodige documenten aan, zoals bijvoorbeeld een folder of een enquête en begeleidt de deelnemers. Vaak doe je beroep op andere partners. je overlegt, onderhandelt en maakt afspraken.

In deze job kan je zelf heel wat initiatief nemen en heb je heel veel contact met andere mensen. Je hebt een heel gevarieerder job en neemt graag initiatief. Kunnen plannen en organiseren is echt wel een must. Daarnaast ben je creatief in het bedenken van oplossingen.

Met wie werk je samen?
Je hebt een breed netwerk van hulpverleners en socioculturele medewerkers binnen en buiten je eigen organisatie.

Wanneer werk je?
Je werkt regelmatig buiten de kantooruren. Afhankelijk van de organisatie waarin je werkt heb je regelmatige of minder regelmatige uren.

Voor wie werk je?
Je doelgroep kan heel verschillend zijn: kinderen, jongeren, volwassenen, nieuwkomers, ...

x